Politica in domeniul Calitatii, Mediului, Securitatii si Sanatatii Ocupationale

Noi, VALAHIA SECURITY SERVICES SRL, dorim să ne îmbunătăţim continuu performanţele prin controlul impactului activitatilor noastre în toate etapele procesului de paza şi protecţie. Asigurăm servicii de înalta calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor noştri de interes.

În acest scop ne angajăm să:
 

  • respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte parţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene, precum şi exigentele interne ale organizaţiei;
  • aplicam principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesitaţilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;
  • promovam proiectarea responsabila şi prestarea în condiţii de securitate a serviciilor noastre;
  • măsuram, monitorizam, evaluam şi îmbunătăţim continuu, performantele de mediu şi sănătate şi securitate în munca;
  • stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi o îmbunătăţim continuu;
  • încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;
  • evaluam în mod regulat şi îmbunătăţim continuu interfeţele cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele şi performantele activităţilor noastre;
  • asiguram creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare şi servicii de calitate;
  • prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune metode de lucru respectând legislaţia în vigoare;
  • asiguram securitatea şi sănătatea la locurile de munca prin minimizarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori.