Cursuri evaluator

Noi veghem pentru linistea dumneavoastra

 

 

Evaluator de risc la securitatea fizica

Cod COR: 242115

·         Centrul de Formare Profesionala al S.C. VALAHIA SECURITY SERVICES S.R.L.  si al VALAHIA BUSINESS SOLUTIONS SRL, organizeaza  Cursul de specializare pentru ocupatia EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA – cod COR: 242115

 

·         Durata totala a cursului este de 120 ore, din care:

-       59 ore partea teoretica

-       61 ore partea practica

·         Absolventii cursului vor dobandi urmatoarele competente profesionale:

1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare

2. Comunicarea în domeniul riscului

3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a  obiectivului                            

4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 

·         Conditii minime necesare de acces la program, raportate la nivelul de studii:

-       Invatamant superior cu diploma de licenta

 

·         Documentele necesare si conditiile de indeplinit pentru inscrierea la Cursul de Evaluator de Risc la Securitatea Fizica:

-       Alte studii necesare:

Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau de competenţă profesională cu recunoaştere naţională , pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:

      121305 – Şef obiectiv servicii de securitate,

      121306 – Manager de securitate,

      215119 – Proiectant Sisteme de securitate,                 

      215222 – Inginer sisteme de securitate,

      242113 – Consultant de securitate,

      352130 –Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces,

      541405 – Şef formaţie de pază şi ordine,

      541410 – Inspector de securitate,

sau au documente eliberate de instituţii din sistemul de aparare naţională care să ateste că au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor desfăşurate în unităţile proprii de învăţământ

           Pentru ca o persoana să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea       fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinte speciale:

 

-          să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic ( adeverinta medicala de la medicul de familie);

-          să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie ( cazier judiciar);

-          să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei.

          Dovada experienţei se face cu adeverinţe în original,eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinuta în cadrul societăţilor specializate în domeniul pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi de ordine publică şi siguranţă naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor economice.

-          să posede cunoştinţe in toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate ;

 

·         Data de incepere a cursului: 22.08.2014

 

·         Relatii privind inscrierea la curs, taxa de inscriere, precum si alte detalii pot fi obtinute direct la sediul S.C. Valahia Security Services S.R.L., str.Antiaeriana, nr.6A48, sector 5, Bucuresti sau:

-       Telefon:  021/42.00.398

-        Fax:  021/42.00.399

-       Telefon mobil: 

 Director Centru  0726.111.148; 0728.929.386

 Secretar Centru 0729.987.837

-       E-mail: office@valahia-ss.ro